Pozew o rozwód. Podpowiedzi praktyków jak sporządzić

Pozew o rozwód jest bardzo często zwany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy służące do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew jest to powód i druga strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest realny tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. Zakładając jednak, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się być do sądu okręgowego prawidłowego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Przeważnie jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego bez orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze małżeństwo zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. W dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy męczące uzasadnienie aby nasz pozew o dlaczego tego nie sprobowac rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *